فعالیت های
مرکز خدمات روانشنا
سی و مشاوره
هدی

 

خدمات روانشناسی و مشاوره


مشاوره کودک و نوجوان
مشاوره ازدواج
مشاوره تحصیلی
روان درمانی ویژه اختلالات


خدمات ارزیابی، تشخیص و روانسنجی


آزمون های تشخیصی
آزمون های شخصیت
آزمون های هوش و حافظه
آزمون های استعداد تحصیلی
آزمون های شغلی - سازمانی
آزمون های بالینی
آزمون های روابط زناشویی

 

خدمات مشاوره سازمانی


معاینات بدو استخدام
معاینات ادواری
مشاوره شغلی
خدمات ویژه سازمان ها

 

خدمات آموزشی


دوره های تخصصی (ویژه روانشناسان و مشاوران)
دوره های عمومی

 

 

خدمات پژوهشی

 


روان شناسی
مذهبی
فرهنگی