کارشناسی ارشد روان شناسی - شخصیت . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

کارشناسی روان شناسی - عمومی. پیام نور واحد کرج

 

 

عضویت در نظام روانشناسی جمهوری اسلامی ایران

عضویت در انجمن روانشناسی ایران

عضویت در خانه اندیشمندان علوم انسانی

عضویت در کمیته ملی مداخله در بحران

 

دبیر گروه دیابت محله عباس آباد

برگزاری کارگاه های آموزشی در خانه سلامت محله عباس آباد

مشاوره فردی در خانه سلامت محله عباس آباد

 

حضور در 9 همایش و کنگره علمی روانشناسی

 

گذراندن کارگاه اصول و فنون طرحواره درمانی. کلینیک دانشگاه تهران

گذراندن کارگاه تکنیک های درمان اختلالات اضطرابی. کلینیک دانشگاه تهران

گذراندن کارگاه طلاق و راههای پیشگیری از آن.اداره کل سلامت شهرداری تهران

گذراندن کارگاه مداخله در بی وفایی ها و خیانت های زناشویی. انجمن روانشناسی ایران