لیسانس مترجمی زبان روسی، فوق لیسانس روانشناسی بالینی، دکترای  تخصصی روانشناسی سلامت

 

کارشناسی مترجمی زبان روسی از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن)

دکتری تخصصی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بین المللی کیش

رتبه دوم در مقطع دکتری تخصصی

 

 دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان نظام مشاوره و روانشناسی جمهوری اسلامی ایران

 

برگزاری و طراحی 11 دوره های آموزشی

سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد علوم بهزیستی و توانبخشی

ارایه 20 مقاله در کنگره های داخلی و خارجی

انجام 9 طرح پژوهشی

ارایه 11 مقاله در نشریات داخلی و خارجی

تالیف، ترجه و گردآوری بیش از 9 جلد کتاب

شرکت در  18 همایش و کنگره داخلی و خارجی

عضویت در انجمن ها

1.     باشگاه پژوهشگران جوان

2.     سازمان نظام مشاوره و روانشناسی ایران

3.     انجمن علمی روان شناسی بالینی ایران

4.     انجمن روان شناسی ایران

5.     انجمن رواندرمانی ایران

6.     انجمن  علمی مددکاران اجتماعی ایران

7.     انجمن روان شناسی سلامت

8.     انجمن بین المللی روانکاوی ایران

9.     انجمن بین المللی بافتارگرا

10. انجمن بین المللی روانشناسان و روانپزشکان آمریکا

11. انجمن کودک و نوجوان

12. باشگاه خبرنگاران جوان

13. صندق حمایت از روزنامه نگاران و هنرمندان

14. بسیج جامعه پزشکی

 

15. بسیج مردمی