دانشجوی مقطع دکتری مشاوره
  کارشناسي ارشد روانشناسي
  کارشناسي ارشد جامعه شناسي
  مدرس دانشگاه
  سابقه تدریس در 21 کارگاه تخصصی و عمومی در حوزه های روانشناسی و خانواده درمانی
  عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
  عضو انجمن روانشناسی ایران
  عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران
  عضو انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
  عضو انجمن علمی مشاوره ایران
  عضو انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
  محقق و مجری 19 طرح پژوهشی
  مولف 24 مقاله علمی و تحقیقاتی
  فعالیت حرفه ای در حوزه های خانواده درمانی، زوج درمانی، مشاوره پیش از ازدواج، سلامت تربیتی، طب تسکینی، اختلالات اضطرابی، اختلالات جنسی، اختلالات یادگیری، رشد شخصی و اختلالات دوران کودکی و نوجوانی