هرگونه ناتوانی و در اصطلاح کلی تر معلولیت بر تمام جنبه های زندگی فردی و اجتماعی فرد مبتلا تاثیرگذار خواهد بود.(میلانی فر، 1389). نابینایی یکی از شایع ترین معلولیت ها و علل ناتوانی در میان افراد بالغ است که تحرک و فعالیت های روزمره را تحت تاثیر قرار می دهد.(سالاری، 1392).

 

اضطراب می تواند دلواپسی،ترس، دلهره،درباره وقایع معمول زندگی مثل بیماری ، سلامتی اعضای خانواده ،مسائل مالی ،قضاوت مردم ،عملکرد مسائل تحصیلی و... است.اضطراب می تواند منجر به بی صبری ، بی قراری ،گرفتگی عضلانی ،خستگی های زود رس ،پرخاشگری و تکانشگری ، اختلالات خواب و... شود.