ادامه ارزش های بازی

 

ارزش یادگیری

 

کودک به وسیله بازی در ضمن لذت بردن از بازی و اسباب بازیهای مختلف به کشف رنگ، اندازه، ترکیب آنها پی می برد و همچنین اینجاست که ارزش آنها را درک می کند و هرچه بزرگتر می شود مهارتهای بیشتری را می آموزد.

 

کودک از راه بازی به مطالبی پی می برد که در هیچ کتاب درسی و غیر درسی نمی تواند آنها را بیاموزد. تجربیاتی از محیط پیرامون خود که تا بزرگسالی و حتی تا پایان زندگی همراه او باقی است. 

 

خواندن، نوشتن، نمایش، سرود، تماشای فیلمهای جالب و آموزنده در عین اهمیت در آموزش و لذت بخش بودن برای کودکان به اندازه بازی اثر بخش نیستند. بلکه کودک تنها از راه بازی است که ارزش ها و توانایی های خود را در می یابد و آنها را کشف می کند. 

 

همچنین بازی در کشف خودپنداره کودک نقش مهمی را ایفا می کندو به داشتن مفهوم روشنی از خویشتن کمک می کند. در واقع عمده یادگیری های کودک از راه بازی است.

 

ادامه دارد...

 

#لوزا_مینایی

#روانشناس_کودک

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید