چاپ

مینایی, [۰۸.۰۴.۱۸ ۲۰:۴۳]

ارزش بازی برای کودکان

 

اهمیت بازی در رشد و تکامل کودکان نمود می یابد. ارزش ها و فواید بازی برای کودکان اینطور تقسیم بندی می شود:

 

ارزش اجتماعی

ارزش بدنی

ارزش ذهنی

ارزش یادگیری

ارزش درمانی

ارزش تربیت اخلاقی

 

ارزش اجتماعی

کودک بدون بازی با خود و بازی با کودکان دیگر فردی خودخواه و خودبین بار می آید. از راه بازی است که همکاری با گروه همسال و غیر همسال را می آموزد. همچنین از راه بازی است که شخصیت کودک در گروه شکل می گیرد.

 

 بازی های هدفمند و مفید در مقایسه با بازی های بی هدف و آزاد فرصت مناسبی را برای کسب رفتار اجتماعی فراهم می کند. کودک به وسیله بازی است که یاد می گیرد چگونه با دیگران ارتباط برقرار کند و مشکلات خود را در گروه همسالان خود حل کند. 

 

بازی به کودک کمک می کند که به طور مطلوب به صورت یک انسان اجتماعی رشد و تکامل یابد و همچنین به کودک امکان می دهد که چطور در بزرگسالی فردی مستقل شود.

 

ادامه دارد...

 

#لوزا_مینایی

#روانشناس_کودک