ادامه ارزش های بازی

 

در مطلب قبلی انواع ارزش های بازی مطرح شد و همچنین ارزش اجتماعی مفصلا توضیح داده شد. در این قسمت ارزش بدنی و ارزش دهنی نیز توضیح داده خواهد شد:

 

ارزش بدنی

بازی برای رشد و پرورش عضلات کودک ضروری است. همچنین در هنگام بازی انرژی اضافی کودک مصرف می شود که اگر این انرژی اضافی از بین نرود باعث می شود تا کودک پرخاشگر، هیجانی، تندخو و به طور کلی باعث مشکلات زیادی برای کودک و والدین او می شود. 

 

ارزش ذهنی

کودک با بازی به شناخت و مهار محیط می پردازد و نیروهای ذهنی او به کار می افتد. توانایی هایش را می آزماید بدون اینکه مسئولیتی در قبال فعالیتهایش داشته باشد. همچنین کودک در حین بازی است که یاد می گیرد مرز بین خیال و واقعیت را تفکیک کند.

 

ادامه دارد...

 

#لوزا_مینایی

#روانشناس_کودک

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید