پنج گام عملی برای داشتن حضور آگاهانه در لحظه (مایندفولنس)

امیر لطفی حقیقت

دانش آموخته دکتری مشاوره، روانشناس و مدرس دانشگاه

(از مشاوران مرکز هدی)

بخش دوم:

تمرین اول حضور آگاهانه در لحظه (مایندفولنس): تنفس ذهن آگاهانه

اولین تمرین حضور آگاهانه در لحظه (مایندفولنس) تمرینی بسیار ساده است، اما با وجود این سادگی نتیجه آن بسیار پرقدرت و عالی است. این تمرین به سادگی برای شناسایی تنفس در حالت دم و بازدم بکار می رود. وقتی نفس کشیدید، می دانید که این دم از آن شماست؛ و زمانی که بازدم را انجام می دهید نیز متوجه خواهید شد که این بازدم متعلق به خودتان است.

فقط باید تشخیص دهید که این کار یک دم و بازدم است؛ یک نفس است، نفس نفس...!!! . بسیار ساده و آسان است. به منظور تشخیص دم و بازدم و تنفس های آگاهانه، تنها لازم است ذهن خود را به سمت خویش معطوف کند. دم و بازدم آگاهانه با تمرکز ذهن صورت می گیرد و ذهن فرد صرفا بر دم و بازدم هایش متمرکز است. حضور آگاهانه در لحظه (مایندفولنس) همیشه به یک نقطه خاص و در عین حال در دسترس متمرکز است. هنگامی که چای را به صورت ذهن آگاهانه می نوشید، توجه به نوشیدن آن و تمرکز بر آن را می آموزید و تجربه می کنید. هرگاه با تمرکز بر راه رفتن و گام برداشتن، حرکت کنید، آرامش می گیرید و هنگامی که بصورت آگاهانه نفس می کشید، تمرکز بر تنفس تان است.

از این رو برای حضور آگاهانه داشتن در لحظه (مایندفول شدن) تنها می باید توجه خود را بر تنفس خود متمرکز کنید. توجه داشته باشید که در هنگام دم و بازدم، این نفس توست و نفس توست؛ این نفس من است. وقتی این کار را می کنید، گفتگوی درونی با خود متوقف خواهد شد. شما دیگر فکر نمی کنید ...  مجبور نیستید برای متوقف کردن تفکر خود تلاش کنید. توجه خود را به دم و یازدم خود جلب کنید و گفتگوی درونی با خود متوقف می شود. این معجزه تمرین تنفس در حضور آگاهانه در لحظه (مایندفولنس) است. شما دیگر به گذشته فکر نمی کنید ... به آینده هم فکر نمی کنید. به پروژه های کاری و یا به دغدغه های زندگی خود فکر نمی کنید؛ زیرا شما تمرکز و توجه خود را تنها به دم و بازدم هایتان متمرکز کرده اید.

می توانید از نفس خود و دم و بازدم هایتان لذت ببرید. این عمل می تواند لذت بخش و شادی آور باشد؛ به شرطی که خودتان بخواهید و در مسیر مایندفولنس گام بردارید. کسی که مرده است، دیگر نمی تواند نفس بکشد. اما شما زنده هستید... . شما در حال نفس کشیدن هستید ؛ پس در «اینجا» و «اکنون» زندگی می کنید. تنفس های آگاهانه دلالت بر این دارد که شما زنده اید ... وقتی که زنده اید پس می توانید شاد باشید؛ بی آنکه به گذشته و آینده فکر کنید. هنگامی که شما شادمان هستید، احساس نمی کنید که باید هر کاری را انجام دهید. «من زنده ام»؛ «من نفس می کشم». تفنس کردن خود یک معجزه است؛ پس این معجزه را لمس کنید. نفس کشیدن شما اگر آگاهانه باشد، می تواند جشن زندگی باشد.

هر دم و بازدم می تواند سه، چهار و پنج ثانیه طول بکشد، بستگی به شرایطتان دارد. این زمان برای زنده بودن است، این زمان برای لذت بردن از نفس کشیدن شماست. شما برای نفس کشیدن مجبور نشده اید. اگر نفس شما کوتاه است، اجازه دهید کوتاه باشد. اگر تنفس طولانی شما طول بکشد، اجازه دهید بلند شود. سعی نکنید آن را مجبور کنید. نفس کشیدن به اندازه کافی خوب است ... این یک اثر قدرتمند خواهد بود....

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید