خدمات ارزیابی، تشخیص و روان سنجی111111

 

 • سنجش، اندازه گیری و ارزشیابی مؤلفه های روان شناختی توسط متخصصان روان سنجی و دیگر گرایش های روان شناسی به کمک ابزارهای سنجش و انواع آزمون های روان شناختی.

 

 • آزمون های تشخیصی
  -
  گودیناف با تفسیربالینی
  -
  ام ام پی آی (MMPI)
  -
  میلون
  -
  اس سی ال نود (  (SCL 90
  -
  افسردگی بک
  -
  بندرگشتالت
  -
  سلامت عمومی
  -
  سنخ نمای مایرزبریگز
  -
  خودشناسی
 •  آزمون شخصیت
  -
  ۱۶ عامل شخصیت کتل
  -
  آیزنک نوجوانان
  -
  آیزنک بزرگسالان
  -
  شخصیتی کالیفورنیا سی پی آی (CPI)
  -
  پنج عامل شخصیت نئو (NEO)
 • آزمون های هوش و حافظه
  -
  ریون پیشرفته
  -
  وکسلرکودکان
  -
  وکسلرنوجوانان
  -
  وکسلر بزرگسالان
  -
  استنفردبینه
  -
  هوش کتل کودکان- هوش بزرگسالان
  -
  مکعب های کهس
  -
  حافظه وکسلر
  -
  مهارت حل مسئله
  -
  هوش هیجانی
  -
  خلاقیت تورنس
 • آزمون های استعداد تحصیلی
  -
  انگیزه پیشرفت ای سی ام تی  (ACMT)
  -
  اضطراب امتحان
  -
  آمادگی تحصیلی متروپالیتن
  -
  استعداد و توانایی
 • آزمون های شغلی - سازمانی
  -
  سلامت روان شناختی
  -
  رهبری – مدیریتی
  -
  سلامت سازمانی
  -
  تعهد سازمانی
  -
  رضایت شغلی
  -
  فرسودگی شغلی
  -
  مهارت های ارتباطی
  -
  کارگروهی
  -
  هوش هیجانی
  -
  پویایی
  -
  علایق و نگرش ها
 • آزمون های بالینی
  -
  اضطراب اجتماعی
  -
  مقیاس افسردگی سالمندان دی دی اس (DDS)
  -
  اضطراب بک
  -
  چک لیست بهداشت روانی
  -
  خودشناسی
 • آزمون های روابط زناشویی
  - تست سازگاری زناشویی
  -
  مقیاس عملکرد خانواده
  -
  پرسشنامه تعارضات زناشویی
  -
  پرسشنامه شکیبایی
  -
  پرسشنامه سازگاری ازدواج