بسیاری از افراد بیشتر ساعات روز را در محل کار خود می گذرانند.از این رو لازم است محل کار خود را به محیطی سالم تبدیل نمایند.استفاده از گیاهان آپارتمانی در محل کار راه حلی مناسب برای دور کردن هوای بد از ریه ها می باشد.پس به شما پیشنهاد می کنیم حتما در اتاق کارتان چند گیاه آپارتمانی قرار دهید.

نسل سلفی بگیران؛ کوچک و بزرگ نمی شناسد، همه را به خود مشغول کرده است و حتی کودکان را هم وارد بازی کرده است.

افراد مبتلا به بیماری خفیف قلبی در مقایسه با جمعیت عمومی، دارای سلامت ضعیف تر اضطراب و نگرش منفی هستند.

افسردگی اختلال روانی شایعی است و در سراسر جهان بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در تمام سنین به آن مبتلا هستند.

کارشناسان خانواده و تربیت فرزندان در آمریکا تاکید کردند: خشونت‌های فیزیکی و لفظی با هدف تنبیه کودک تاثیر منفی بر روند تحصیلی او دارد.