شبکه های اجتماعی در بدو ورود با توجه به اینکه روش استفاده صحیح آموزش داده نشده بود به بالا ترین سطح نفوذ خود رسیده اند.

امیر لطفی حقیقت استاد دانشگاه و روان شناس درگفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی  باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه شبکه های اجتماعی جزئی از واقعیت های جامعه هستند، اظهار داشت: نمی توان منکر نکات مثبت شبکه های اجتماعی  در التیام بخشیدن  روابط دوستانه و سرعت عمل اطلاع رسانی و غیره شویم اما نقش این شبکه ها در تنش های خانوادگی و تغییر رفتار نسل جوان کاملا مشهود است.

میل به خرید و افراط در آن واقعیتی است که جامعه های امروزی با آن دست و پنجه نرم می کند.

 امیر لطفی حقیقت  روان شناس و مشاور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی  باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: میل به خرید و افراط  در آن واقعیتی است که جامعه های امروزی با آن دست و پنجه  نرم  می کند. 
افراد خودشیفته متکبر و فاقد همدلی و درک احساسات دیگران هستند.
امیر لطفی روان شناس در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه با افراد خودشیفته و ازدواج با آنها، اظهار داشت: افرادی که دارای اختلال شخصیتی خودشیفتگی هستند غرور و سرمستی زیادی دارند و اغلب به دیگران حسادت می کنند.
 

منفی بافی ازجمله مسائلی است که فرد را در تمام اتفاقات روزانه در گیر خود کرده و روابط اجتماعی یأس آور را به دنبال دارد.

امیر لطفی حقیقت  روان شناس و مشاور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: هر اندیشه ای که مانع  موفقیت در انجام امور و ناکار آمد جلوه دادن کارها شود منفی بافی و منفی گرایی تداعی می شود.