در جامعه در حال گذر از سنت گرایی به مدرنیته ،سیستم های تربیتی ما؛همچنان بر طرحواره ها و آموزش های نسل قدیم می چرخد و مشکلات خانوادها با فرزندانشان ؛درست از همین نقطه است که آغاز می شود بر همین اساس تصمیم گرفتیم تا کارگاهی برگزار کنیم تا طرحوارههای درست وسالم را به فرزندان و نسل آینده بیاموزیم . کارگاه حاضر بر اساس آخرین دستاوردهای علمی و تربیتی و زیر نظر کارشناسان حوزه روانشناسی شما را به اصول و مبانی و تکنیک های تربیت فرزند سالم آشنا می سازد. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید