خدمات پژوهشی

 

 

ارائه پروپوزال و طرح های پژوهشی (بنیادی ، کاربردی و توسعه ای ) جهت تأمین نیازهای حرفه ای سازمان ها :

 

 

روان شناسی

 

(ارزیابی سطح سلامت و تأثیر آموزش بهداشت روان در ارتقاء سلامت کلی سازمان ها و جوامع و ...)

 

 

مذهبی

 

(نقش متقابل مذهب و بهداشت روان ، تأثیر باورهای مذهبی در سلامت روان و ...)

 

 

فرهنگی

 

(تأثیر عوامل فرهنگ وابسته در بهداشت روانی جامعه و ...)