روانشناسی و مشاوره

 

 

مشاوره کودک و نوجوان

 

(اصلاح و تغییر رفتار ، ترس و اضطراب ، بیش فعالی ، اختلالات رفتاری ، مسائل هویت یابی نوجوانان و ...)

 

• مشاوره خانواده

 

(مشاوره پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، خانواده درمانی و ...)

 

• مشاوره تحصیلی

 

(استعداد تحصیلی ، افت و شکست تحصیلی ، درمان اختلالات یادگیری ، ارتقاء و پیشرفت تحصیلی ، مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی و ...)