خدمات آموزشی

 

 

دوره های تخصصی (ویژه روانشناسان)

 

(طرحواره درمانی ، CBT ، بیوفیدبک ، مهارت های زندگی ، آزمون ها ، T.A.T ، C.A.T ، NEO و ... )

 

 

دوره های عمومی

 

(مدیریت استرس ، مدیریت زمان ، حل تعارض ، مدیریت خشم و هیجان های منفی ، ارتباط موثر بین فردی ، افزایش اعتماد به نفس ، هدف گزینی و ... )