فعالیت های مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره هدی

 

 

خدمات روانشناسی و مشاوره

 

مشاوره کودک و نوجوان

مشاوره خانواده

مشاوره تحصیلی

 

 

خدمات ارزیابی ، تشخیص و روانسنجی

 

آزمون های تشخیصی

آزمون های شخصیت

آزمون های هوش و حافظه

آزمون های استعداد تحصیلی

آزمون های شغلی – سازمانی

آزمون های بالینی

آزمون های روابط زناشویی

 

 

خدمات مشاوره سازمانی

 

معاینات بدو استخدام

معاینات ادواری

مشاوره شغلی

خدمات ویژه سازمان ها

 

 

خدمات آموزشی

 

دوره های تخصصی  (ویژه روانشناسان)

دوره های عمومی

 

خدمات پژوهشی

 

روان شناسی

مذهبی

فرهنگی