همگی به مشاوره نیازمندیم

 

 

همه ما در زندگی دچار مشکلاتی می شویم و حس می کنیم راه حل هایی وجود دارد که از آن ها بی اطلاع هستیم.

 

• همه ما ممکن است در تربیت فرزندانمان دچار مشکل شویم یا در زندگی زناشویی به در بسته بخوریم و یا در شناسایی استعداد

شغلی مان به بن بست برسیم و دچار تعارض شویم.

 

• برای حل مشکلات زندگی و داشتن یک زندگی همراه با نشاط، پویایی و پیروزی، همان گونه که جسم ما نیاز به مراقبت دارد، روح و روان ما نیز به رعایت بهداشت روانی احتیاج دارد.

 

• هدف اصلی کمک گرفتن از روانشناس و مشاور، گسترش مهارت های شخصی و دست یافتن به قدرت درونی است تا بتوانیم در زندگی خود و دیگران تحولی مثبت ایجاد کنیم.

 

• روانشناسان و مشاوران برای افزایش ظرفیت مراجع در استفاده از توانمندی های انسانی شان به آن ها یاری می رسانند.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید